Select your language

ÝOL POLISIÝASYNYŇ NETIJENAMASY BOLMAZDAN 7500 MANADA ÇENLI

OWNUK HADYSALARA TÖLEG BERILÝÄR

Doly oka

KÄRHANALARYŇ EMLÄGINI MEÝLETIN ÄTIÝAÇLANDYRMASY.

SIZIŇ KÄRHANAŇYZ YGTYBARLY ÄTIÝAÇLANDYRYLAN!

Doly oka

IŞGÄRLERIŇIZI BETBAGTÇYLYKLY HADYSALARDAN MEÝLETIN ÄTIÝAÇLANDYRYŇ

Doly oka

Biziň hyzmatlarymyz

Awtoulag

Awtoulag serişdelerini ätiýaçlandyryş

Image

Öý emlägini ätiýaçlandyryş

Image

Betbagtçylykly hadysalardan meýletin ätiýaçlandyryş

Awtoulag

Kärhanalaryň emlägini ätiýaçlandyryş

Image

Ýükleri atiýaçlandyryş

Image

Burow işlerini ätiýaçlandyryş

RESMI KEPIL ÄTIÝAÇLANDYRYŞ KOMPANIÝASY

20+

Ätiýaçlandyryş hyzmatlary

15+

Agentlarymyz

10000+

Müşderiler kanagatlandyrlan

100%

Razy müşderiler

Biziň artykmaçlygymyz

Hil we ygtybarlylyk

Hil we ygtybarlylyk


Geljege bolan ynamyňyz üçin jogapkärçilik
Geljege bolan ynamyňyz üçin jogapkärçilik


Iň oňat önümler, iň gowy bahalar, iň gowy hyzmat
Iň oňat önümler, iň gowy bahalar, iň gowy hyzmat


Her müşderä aýratyn çemeleşmeler we amatly bahalar
Her müşderä aýratyn çemeleşmeler we amatly bahalar


Köp ýyllyk üstünlikli tejribe
Köp ýyllyk üstünlikli tejribe


Biziň müşderilerimiz we hyzmatdaşlarymyz

Image

Biziň salgymyz
744017, Turkmenistan, Asgabat, Garassyzlyk sayoly, jaý №50

Telefon belgilerimiz
+993(12) 48-46-36
+993(12) 48-46-37
+993(65) 71-33-87

© 2024 RESMI KEPIL