Select your language

IPOTEKANY ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

Gozgalmaýan emläk karzyny tölemek:

Jaý satyn almak üçin ipoteka ýa-da başga görnüşli karz alýan bolsaňyz, karz berijiňiz tarapyndan jaý ätiýaçlandyryşy talap edilip bilner. Jaý zaýalanan ýa-da weýran bolan ýagdaýynda ätiýaçlandyryş goragy karzy üzmäge ýa-da karz mukdaryny azaltmaga mümkinçilik berer.

IPOTEKANY ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

Biz näme ätiýaçlandyrýarys?

Şahsy ýa-da edara görnüşli taraplaryň dolandyryşynda, eýeçiliginde ýa-da ykdysady dolandyryşynda bolan gozgalmaýan emläk:

  • Binalar, desgalar, jaýlar, öýler, beýleki toplumlar we Türkmenistanyň kanunçylygy boýunça gozgalmaýan emläk hökmünde klassifisirlenen beýleki emläkler.

Haýsy howplardan?

  • ýangyn ýa-da ätiýaçlandyryş obýektine ýangynyň netijesinde başga bir zyýan ýetmegi;
  • tebigy betbagtçylyklar (ýer titremegi, ýerasty oduň täsiri, opurylma, gorp atma, ýyldyrym urmagy, sil gelmegi, tupan, tüweleý, harasat, suw daşmagy, suw basmagy, ýerasty suwlaryň ýokary galmagy sebäpli suw almagy we beýlekiler);
  • ätiýaçlandyryş obýektine suw geçiriji, lagym, ýyladyş ulgamlaryndan we ýangyn söndüriş ulgamlaryndan akan suw sebäpli zyýan ýetmegi;
  • ätiýaçlandyryş obýektiniň üstüne dolandyrylýan uçýan enjamlaryň we olaryň bölekleriniň gaçmagy;
  • Üçünji taraplaryň bilkastlaýyn hereketleriniň netijesinde obýekte zyýan ýetmegi.
Image

Biziň salgymyz
744017, Turkmenistan, Asgabat, Garassyzlyk sayoly, jaý №50

Telefon belgilerimiz
+993(12) 48-46-36
+993(12) 48-46-37
+993(65) 71-33-87

© 2024 RESMI KEPIL